Поиск:

Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 19.11.2015 N 52 "Аб зацвярджэннi тыпавых вучэбных планаў па спецыялiзацыях сярэдняй спецыяльнай адукацыi"

На падставе пункта 4 артыкула 201 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Зацвердзiць:
тыпавы вучэбны план па спецыялiзацыi 2-19 01 01-01 01 "Дызайн сродкаў вытворчасцi i транспарту" згодна з дадаткам 1;
тыпавы вучэбны план па спецыялiзацыi 2-19 01 01-03 01 "Тыпаграфiка" згодна з дадаткам 2;
тыпавы вучэбны план па спецыялiзацыi 2-19 01 01-03 31 "Дызайн тары i ўпакоўкi" згодна з дадаткам 3.

Мiнiстр
Б.У.Святлоў

Дадатак 1 да пастановы Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь 19.11.2015 N 52

ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН ПА СПЕЦЫЯЛIЗАЦЫI 2-19 01 01-01 01

"ДЫЗАЙН СРОДКАЎ ВЫТВОРЧАСЦI I ТРАНСПАРТУ"


Вучэбныя дысцыплiны
Колькасць
Размеркаванне па курсах тыдняў, вучэбных гадзiн
экзаменаў/на курсах
дыферэнцыраваных залiкаў/на курсах
абавязковых кантрольных работ
вучэбных гадзiн
усяго да вывучэння
I курс
II курс
III курс
IV курс
37 тыдняў
36 тыдняў
35 тыдняў
25,5 тыдня
Работа ў матэрыяле
1/I, 1/III, 2/IV

1
336
40
70
112
114
Асновы архiтэктуры

1/III
1
50

18
32

Усяго
4
1
2
386
40
88
144
114

Вучэбныя дысцыплiны
Колькасць
Размеркаванне па курсах тыдняў, вучэбных гадзiн
экзаменаў/на курсах
дыферэнцыраваных залiкаў/на курсах
абавязковых кантрольных работ
вучэбных гадзiн
усяго да вывучэння
II курс
III курс
IV курс
36 тыдняў
35 тыдняў
25,5 тыдня
Работа ў матэрыяле
1/II, 1/III, 2/IV

1
336
110
112
114
Асновы архiтэктуры

1/III
1
50
18
32

Усяго
4
1
2
386
128
144
114

Практыка
Пералiк кабiнетаў, лабараторый, майстэрняў i iншых навучальных аб'ектаў
Вiды практыкi
Колькасць
тыдняў
Курс
Кабiнеты
Лабараторыiасноў архiтэктуры
Майстэрнi

работы ў матэрыялеIншыя навучальныя аб'ектывыставачная зала

Заўвагi:
1. Установа сярэдняй спецыяльнай адукацыi можа дадаткова вызначаць формы бягучай атэстацыi па творчых вiдах работ навучэнцаў.
2. Па вучэбнай дысцыплiне "Работа ў матэрыяле" праводзiцца адзiны экзамен (прагляд) сумесна з вучэбнымi дысцыплiнамi "Малюнак", "Жывапiс", "Праектаванне" з ацэньваннем асобнай адзнакай кожнай вучэбнай дысцыплiны.

Дадатак 2 да пастановы Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь 19.11.2015 N 52

ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН ПА СПЕЦЫЯЛIЗАЦЫI 2-19 01 01-03 01

"ТЫПАГРАФIКА"


Вучэбныя дысцыплiны
Колькасць
Размеркаванне па курсах тыдняў, вучэбных гадзiн
экзаменаў/на курсах
дыферэнцыраваных залiкаў/на курсах
абавязковых кантрольных работ
вучэбных гадзiн
усяго да вывучэння
I курс
II курс
III курс
IV курс
37 тыдняў
36 тыдняў
35 тыдняў
25,5 тыдня
Работа ў матэрыяле
1/I, 1/III, 2/IV


258
40
70
70
78
Фатаграфiка


1
55

18
37

Тыпаграфiка

1/III
1
73


37
36
Усяго
4
1
2
386
40
88
144
114

Вучэбныя дысцыплiны
Колькасць
Размеркаванне па курсах тыдняў, вучэбных гадзiн
экзаменаў/на курсах
дыферэнцыраваных залiкаў/на курсах
абавязковых кантрольных работ
вучэбных гадзiн
усяго да вывучэння
II курс
III курс
IV курс
36 тыдняў
35 тыдняў
25,5 тыдня
Работа ў матэрыяле
1/II, 1/III, 2/IV


258
110
70
78
Фатаграфiка


1
55
18
37

Тыпаграфiка

1/III
1
73

37
36
Усяго
4
1
2
386
128
144
114

Практыка
Пералiк кабiнетаў, лабараторый, майстэрняў i iншых навучальных аб'ектаў
Вiды практыкi
Колькасць
тыдняў
Курс
Кабiнеты
Лабараторыiфатаграфiкi
Майстэрнi

работы ў матэрыялеIншыя навучальныя аб'ектывыставачная зала

Заўвагi:
1. Установа сярэдняй спецыяльнай адукацыi можа дадаткова вызначаць формы бягучай атэстацыi па творчых вiдах работ навучэнцаў.
2. Па вучэбнай дысцыплiне "Работа ў матэрыяле" праводзiцца адзiны экзамен (прагляд) сумесна з вучэбнымi дысцыплiнамi "Малюнак", "Жывапiс", "Праектаванне" з ацэньваннем асобнай адзнакай кожнай вучэбнай дысцыплiны.

Дадатак 3 да пастановы Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь 19.11.2015 N 52

ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН ПА СПЕЦЫЯЛIЗАЦЫI 2-19 01 01-03 31

"ДЫЗАЙН ТАРЫ I ЎПАКОЎКI"


Вучэбныя дысцыплiны
Колькасць
Размеркаванне па курсах тыдняў, вучэбных гадзiн
экзаменаў/на курсах
дыферэнцыраваных залiкаў/на курсах
абавязковых кантрольных работ
вучэбных гадзiн
усяго да вывучэння
I курс
II курс
III курс
IV курс
37 тыдняў
36 тыдняў
35 тыдняў
25,5 тыдня
Работа ў матэрыяле
1/I, 1/III, 2/IV


258
40
70
70
78
Фатаграфiка


1
55

18
37

Тыпаграфiка

1/III
1
73


37
36
Усяго
4
1
2
386
40
88
144
114

Вучэбныя дысцыплiны
Колькасць
Размеркаванне па курсах тыдняў, вучэбных гадзiн
экзаменаў/на курсах
дыферэнцыраваных залiкаў/на курсах
абавязковых кантрольных работ
вучэбных гадзiн
усяго да вывучэння
II курс
III курс
IV курс
36 тыдняў
35 тыдняў
25,5 тыдня
Работа ў матэрыяле
1/II, 1/III, 2/IV


258
110
70
78
Фатаграфiка


1
55
18
37

Тыпаграфiка

1/III
1
73

37
36
Усяго
4
1
2
386
128
144
114

Практыка
Пералiк кабiнетаў, лабараторый, майстэрняў i iншых навучальных аб'ектаў
Вiды практыкi
Колькасць
тыдняў
Курс
Кабiнеты
Лабараторыiфатаграфiкi
Майстэрнi

работы ў матэрыялеIншыя навучальныя аб'ектывыставачная зала

Заўвагi:
1. Установа сярэдняй спецыяльнай адукацыi можа дадаткова вызначаць формы бягучай атэстацыi па творчых вiдах работ навучэнцаў.
2. Па вучэбнай дысцыплiне "Работа ў матэрыяле" праводзiцца адзiны экзамен (прагляд) сумесна з вучэбнымi дысцыплiнамi "Малюнак", "Жывапiс", "Праектаванне" з ацэньваннем асобнай адзнакай кожнай вучэбнай дысцыплiны.