Поиск:

Решение Гродненского областного Совета депутатов от 24.04.2002 N 81 "Аб абласной комплекснай праграме работы з нацыянальнымi супольнасцямi на 2002 год"

У адпаведнасцi з артыкулам 16 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 20 лютага 1991 г. "Аб мясцовым кiраваннi i самакiраваннi ў Рэспублiцы Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 11(13), арт. 122) Гродзенскi абласны Савет дэпутатаў РАШЫЎ:
1. Зацвердзiць абласную комплексную праграму работы з нацыянальнымi супольнасцямi на 2002 год згодна з дадаткам.
2. Кантроль за выкананнем абласной комплекснай праграмы работы з нацыянальнымi супольнасцямi на 2002 год ускласцi на савет па справах рэлiгiй i нацыянальнасцей Гродзенскага абласнога выканаўчага камiтэта (Папоў I.А.).

Старшыня
А.I.КАРПУЦЬ

Дадатак да рашэння Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў 24.04.2002 N 81

АБЛАСНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРАГРАМА РАБОТЫ З НАЦЫЯНАЛЬНЫМI

СУПОЛЬНАСЦЯМI НА 2002 ГОД


 N 
п/п
    Назва мерапрыемства    
Тэрмiн  
выканання
 Адказныя за выкананне 
 1.
Праводзiць сацыялагiчны манiторынг 
этнаканфесiйнай сiтуацыi на    
тэрыторыi вобласцi         
2002 год 
Савет па справах рэлiгiй 
i нацыянальнасцей    
Гродзенскага абласнога  
выканаўчага камiтэта   
(далей - ССРiН      
аблвыканкама),      
сацыялагiчны цэнтр    
Гродзенскага абласнога  
выканаўчага камiтэта,  
установа адукацыi    
"Гродзенскi дзяржаўны  
унiверсiтэт iмя     
Я.Купалы" (далей - ГрДзУ)
 2.
Стварыць i арганiзаваць работу   
спецыяльнага грамадскага дарадчага 
органа з удзелам прадстаўнiкоў   
нацыянальна-культурных грамадскiх 
аб'яднанняў пры Гродзенскiм    
абласным выканаўчым камiтэце    
(далей - аблвыканкам)       
2002 год 
ССРiН аблвыканкама    
 3.
Сiстэматычна праводзiць      
растлумачальную работу сярод    
насельнiцтва аб сутнасцi      
дзяржаўнай моўнай палiтыкi ў    
галiне адукацыi i культуры, аб   
iснуючым заканадаўстве i парадку  
арганiзацыi вывучэння моў     
нацыянальных супольнасцей або   
навучання на iх          
Пастаянна
ССРiН аблвыканкама,   
упраўленне адукацыi   
Гродзенскага абласнога  
выканаўчага камiтэта   
(далей - упраўленне   
адукацыi аблвыканкама), 
гарадскiя i раённыя   
выканаўчыя камiтэты   
(далей - гаррайвыканкамы)
 4.
Падтрымлiваць рэгулярны цыкл    
гуманiтарных i духоўных      
тэлепраграм пад рубрыкамi     
"Памежжа" i "Сiмвал веры",     
адрасаваных прадстаўнiкам     
рэлiгiйных канфесiй. Арганiзаваць 
на абласным радыё цыкл перадач,  
прысвечаных дзейнасцi нацыянальных 
супольнасцей            
Пастаянна
ССРiН аблвыканкама,   
упраўленне iнфармацыi  
Гродзенскага абласнога  
выканаўчага камiтэта   
(далей - упраўленне   
iнфармацыi        
аблвыканкама),      
Гродзенскае абласное   
тэлерадыёаб'яднанне   
 5.
Арганiзоўваць рэгулярныя      
прэс-канферэнцыi аб стане     
мiжнацыянальных адносiн, семiнары 
для журналiстаў мясцовых сродкаў  
масавай iнфармацыi (далей - СМI) i 
сустрэчы з iмi з абмеркаваннем   
задач СМI па iнфармацыйнаму    
забеспячэнню дзяржаўнай палiтыкi ў 
нацыянальнай сферы, прапагандзе  
iдэй iнтэрнацыяналiзма i      
патрыятызма, норм высокай культуры 
мiжнацыянальных адносiн      
Пастаянна
Упраўленне iнфармацыi  
аблвыканкама, ССРiН   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
 6.
Арганiзоўваць сiстэматычнае    
асвятленне ў дзяржаўных СМI    
дзейнасцi нацыянальных       
аб'яднанняў, стану мiжнацыянальных 
адносiн, прапаганды iдэй      
патрыятызму i iнтэрнацыяналiзму,  
норм высокай культуры       
мiжнацыянальных адносiн. Рэдакцыям 
раённых газет, якiя выходзяць у  
раёнах дзейнасцi нацыянальных   
фармiраванняў, прадоўжыць работу  
рубрыкi "Супольнасць"       
Пастаянна
Упраўленне iнфармацыi  
аблвыканкама, ССРiН   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
 7.
Аказваць садзеянне ў выпуску газет 
i бюлетэняў на нацыянальных мовах 
Пастаянна
ССРiН аблвыканкама,   
упраўленне iнфармацыi  
аблвыканкама       
 8.
Пры падрыхтоўцы да новага     
навучальнага года своечасова    
ўдакладняць адукацыйныя запыты   
прадстаўнiкоў нацыянальных     
супольнасцей i ствараць неабходныя 
ўмовы для iх задавальнення ў    
адпаведнасцi з iснуючым      
заканадаўствам           
Да 25 мая
2002 г. 
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
 9.
Аказваць падтрымку нацыянальным  
супольнасцям у арганiзацыi працы  
суботнiх, нядзельных, вячэрнiх   
школ. Для вырашэння        
культурна-асветнiцкiх праблем   
iнiцыiраваць перавод працы     
нацыянальна-культурных       
аб'яднанняў, i ў тым лiку     
створаных iмi ўстаноў культуры i  
адукацыi, у сiстэму адпаведных   
дзяржустаноў            
Пастаянна
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама i      
ўпраўленне культуры   
Гродзенскага абласнога  
выканаўчага камiтэта   
(далей - упраўленне   
культуры аблвыканкама), 
гаррайвыканкамы     
10.
З мэтай развiцця здольнасцей i   
схiльнасцей вучняў, якiя      
праяўляюць цiкавасць да вывучэння 
мовы, лiтаратуры, культуры     
нацыянальнай супольнасцi, спрыяць 
адкрыццю класаў з паглыбленым i на 
павышаным узроўнi вывучэннем гэтых 
прадметаў; забяспечваць установы  
адукацыi неабходнымi        
вучэбна-дыдактычнымi, метадычнымi 
сродкамi; арганiзоўваць школьныя  
алiмпiяды, конкурсы, вiктарыны па 
названых прадметах         
2002 год 
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
11.
Ажыццяўляць пастаянны кантроль за 
праграмамi i працэсам       
пазашкольных, пазакласных i    
клубных форм навучання i выхавання 
на мовах нацыянальных       
супольнасцей, якiя размешчаны на  
базе ўстаноў, незалежна ад iх   
ведамаснай прыналежнасцi      
Пастаянна
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
12.
Вывучаць сiтуацыю з арганiзацыяй  
адукацыi на мовах нацыянальных   
супольнасцей у дзяржаўных     
установах адукацыi, практыку    
выхавання ў школах (класах) з   
навучаннем на нацыянальных мовах i 
школах выхаднога дня,       
арганiзаваных нацыянальнымi    
аб'яднаннямi            
Пастаянна
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
13.
Выхаваўчую работу ў        
навучальна-выхаваўчых установах  
накiроўваць на фармiраванне ў   
вучняў свядомасцi грамадзянiна   
Рэспублiкi Беларусь у спалучэннi з 
фармiраваннем iх нацыянальнага   
самавызначэння           
Пастаянна
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
14.
Праводзiць у навучальных установах 
тыднi, дэкады культуры       
нацыянальных супольнасцей,     
конкурсы чытальнiкаў, песенных,  
драматычных калектываў, якiя    
будуюць свой рэпертуар на     
матэрыяле нацыянальнай культуры  
Сiстэма- 
тычна  
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
15.
Рэгулярна вывучаць i ўдакладняць  
патрэбу ў кадрах для школ (класаў) 
з навучаннем на мовах нацыянальных 
меншасцей, а таксама для школ, у  
якiх арганiзавана вывучэнне гэтых 
моў, i своечасова прымаць меры па 
забеспячэнню навучальных устаноў  
квалiфiкаванымi спецыялiстамi   
2002 год 
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
16.
Арганiзаваць мэтанакiраваную    
работу па вывучэнню, абагульненню 
i распаўсюджанню перадавога вопыту 
настаўнiкаў нацыянальных моў,   
выхавальнiкаў дашкольных устаноў; 
прыцягваць лепшых спецыялiстаў да 
складання падручнiкаў, дыдактычных 
дапаможнiкаў на мовах нацыянальных 
супольнасцей            
2002 год 
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама, абласны  
iнстытут павышэння    
квалiфiкацыi кiруючых  
работнiкаў i       
спецыялiстаў адукацыi  
17.
Правесцi "круглы стол" па     
праблемах этнаканфесiйных адносiн 
у вобласцi             
2002 год 
ССРiН          
аблвыканкама,упраўленне 
iнфармацыi аблвыканкама, 
ГрДзУ          
18.
Ствараць умовы для развiцця    
мастацтва i адраджэння традыцыйнай 
культуры народаў, прадстаўнiкi   
якiх пражываюць у вобласцi.    
Падтрымлiваць нацыянальныя     
фестывалi, агляды, конкурсы, днi  
культуры, выстаўкi твораў.     
Запрашаць прадстаўнiкоў i     
калектывы нацыянальных аб'яднанняў 
для ўдзелу ў мерапрыемствах i   
праграмах рознага тэматычнага   
накiрунку, якiя праводзяць у    
рэгiёнах установы культуры,    
адукацыi, iншыя дзяржаўныя ўстановы
Пастаянна
ССРiН аблвыканкама,   
упраўленнi культуры i  
адукацыi аблвыканкама,  
гаррайвыканкамы     
19.
Праводзiць у Гродне заключныя   
мерапрыемствы Усебеларускага    
фестывалю нацыянальных культур   
2002 год 
Упраўленне культуры   
аблвыканкама, Гродзенскi 
гарадскi выканаўчы    
камiтэт         
20.
Аказваць садзеянне мастацкiм    
калектывам, створаным       
нацыянальнымi аб'яднаннямi, у   
ажыццяўленнi канцэртнай дзейнасцi 
на тэрыторыi вобласцi       
Пастаянна
Гаррайвыканкамы     
21.
Праводзiць традыцыйны фестываль  
польскай i беларускай песнi    
"Беласток-Гродна" i        
"Гродна-Беласток"         
Штогод  
Упраўленне культуры   
аблвыканкама, Гродзенскi 
гарадскi выканаўчы    
камiтэт         
22.
Разгледзець пытанне аб стварэннi ў 
Гродзенскiм абласным метадычным  
цэнтры народнай творчасцi аддзела 
нацыянальных культур        
2002 год 
Упраўленне культуры   
аблвыканкама       
23.
Прадугледзець выдзяленне для    
нацыянальна-культурных аб'яднанняў 
памяшканняў, сродкаў сувязi,    
вызвалiўшы iх ад выплаты арэнды  
Пастаянна
Гаррайвыканкамы     
24.
Забяспечыць супрацоўнiцтва     
грамадскiх аб'яднанняў моладзi i  
нацыянальных фармiраванняў па   
рэалiзацыi сумесных праграм    
патрыятычнага i iнтэрнацыянальнага 
выхавання             
Пастаянна
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
25.
Падтрымлiваць дзейнасць клубаў   
iнтэрнацыянальнай дружбы,     
падраздзяленняў Беларускай     
асацыяцыi клубаў ЮНЕСКА      
Пастаянна
Упраўленне адукацыi   
аблвыканкама,      
гаррайвыканкамы     
26.
Забяспечыць абавязковы ўдзел    
супрацоўнiкаў гаррайвыканкамаў у  
масавых мерапрыемствах, якiя    
праводзяцца нацыянальнымi     
аб'яднаннямi. Аказваць       
садзейнiчанне ў iх падрыхтоўцы i  
правядзеннi для актыўнага     
давядзення iнфармацыi аб палiтыцы 
дзяржавы ў мiжнацыянальных     
адносiнах, правядзенне       
праватлумачальнай работы      
Пастаянна
ССРiН аблвыканкама,   
гаррайвыканкамы     
27.
Праводзiць рэгулярныя сустрэчы   
кiруючых супрацоўнiкаў       
аблвыканкама, гаррайвыканкамаў з  
кiраўнiцтвам i актывам       
нацыянальных аб'яднанняў з     
абмеркаваннем усiх аспектаў iх   
дзейнасцi             
Пастаянна
Аблвыканкам,       
гаррайвыканкамы     
28.
Выкарыстоўваць семiнары, нарады i 
iншыя формы вучобы i павышэння   
квалiфiкацыi супрацоўнiкаў     
аблвыканкама, гаррайвыканкамаў,  
вучэбна-выхаваўчых устаноў,    
устаноў культуры i адукацыi    
вобласцi для iнфармавання i    
iнструктыўна-метадычнай работы па 
пытаннях нацыянальных адносiн   
Пастаянна
ССРiН аблвыканкама    
29.
Падрыхтаваць для гаррайвыканкамаў 
даведачныя,            
iнструктыўна-метадычныя матэрыялы 
па пытаннях рэгулявання дзейнасцi 
нацыянальных аб'яднанняў у     
адпаведнасцi з заканадаўствам i  
iнфармацыйна-аналiтычныя матэрыялы 
аб стане мiжнацыянальных адносiн  
на тэрыторыi вобласцi       
2002 год 
ССРiН аблвыканкама    
30.
Ажыццяўляць сiстэматычны кантроль 
за выкарыстаннем сiмволiкi iншых  
дзяржаў пры правядзеннi масавых  
мерапрыемстваў, у школах з     
вывучэннем моў i навучаннем на   
мовах нацыянальных супольнасцей, у 
дзейнасцi ўстаноў культуры i    
адукацыi, арганiзаваных      
нацыянальнымi аб'яднаннямi     
Пастаянна
ССРiН аблвыканкама,   
упраўленнi адукацыi i  
культуры аблвыканкама  
31.
Прадугледзець выдзяленне мэтавых  
сродкаў на фiнансаванне праграмы  
2002 год 
Фiнансавае ўпраўленне  
Гродзенскага абласнога  
выканаўчага камiтэта